Weidegang

Stal Kees Wassenaar staat regionaal bekend als de stal met de grootse oppervlakte weide.

Wij zijn van mening dat paarden in kudde’s veel in de wei moeten kunnen, simpelweg omdat dit voor een paard een natuurlijke situatie is.

Uiteraard is de natuur van nu anders als de natuur van vroeger, helemaal terug gaan naar de situatie van vroeger is niet meer mogelijk in het kleine Nederland, de leefomgeving en het type paarden is daarnaast veranderd.

Toch willen wij de oorspronkelijke natuurlijke situatie voor uw paard zo goed mogelijk benaderen.

Stal Kees Wassenaar heeft een kleine 50 hectare (500.000 M2), weide voor uw paard ter beschikking, zodat uw paard altijd de best mogelijke weidegang en voldoende ruimte heeft.

Op onze weides staat geen hoog productie gras, wat allerlei problemen kan veroorzaken bij uw paard. In plaats daarvan staat er kruidenrijk gras. Vanwege de omvang van onze weides komt ook gestressed gras nauwelijks voor.

Ook ons ruwvoer, paarden voordroog kuil en vaak ook het hooi, wordt geoogst van deze licht bemestte, natuurlijke weides, waarop nauwelijks bestrijdingsmiddelen, en geen kunstmeststoffen worden toegepast.

Vanwege de totale omvang  voorzien onze weides in het zomerseizoen (ongeveer 1 Mei tot 31 Oktober) uw paard in de meeste gevallen van het rantsoen.

In het andere deel van het jaar (ongeveer 1 November tot 30 april) wordt naast weidegang rantsoen ter beschikking gesteld om te voeren.

De totale duur van de weidegang is afhankelijk van de gekozen stallingsoptie. Bij sommige stallingsvormen is de weidegang jaarrond, bij andere stallingsvormen (waarbij een box is inbegrepen), is de weidegang ongeveer 8 Maanden. Een mooie lengte.

Toch wordt ons soms gevraagd waarom wij met onze oppervlakte weides geen jaarrond weidegang bieden voor alle paarden, terwijl dit op andere locaties met minder wei soms wel mogelijk is.

De reden is eigenlijk simpel, kwaliteit gaat voor kwantiteit. In de maanden dat we weidegang bieden, streven we een zo hoog mogelijke kwaliteit weidegang na.  De weides in het winterseizoen tijdig sluiten waarborgt dit. Weides die in de winter ernstig vertrapt worden zijn ook in de zomer van mindere kwaliteit.

Misschien wel de belangrijkste rede is daarnaast dat de meeste pensionpaarden, welke niet in het land worden maar op stal worden bijgevoerd in het natte seizoen zonder vers gras, duidelijk laten merken dat het genoeg is.

eigen-oogst
Eigen oogst